எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம் Premium Design

திருமதி. தையல்நாயகி சுப்பிரமணியம்

Born 15/10/1925 - Death 20/06/2022 யாழ். சித்தன்கேணி, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)