எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. இராசையா நித்தியானந்தன் Premium Design

திரு. இராசையா நித்தியானந்தன்

Born 13/06/1962 - Death 20/06/2022 முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு, Sri Lanka (Birth Place) முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு, Sri Lanka (Lived Place)