எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சிறில் அன்றசன் Premium Design

திரு. சிறில் அன்றசன்

Born 27/03/1959 - Death 19/06/2022 நல்லூர், Sri Lanka (Birth Place) Duisburg, Germany (Lived Place)