எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

அருட்சகோதரி டனியலா சவரிமுத்து Premium Design

அருட்சகோதரி டனியலா சவரிமுத்து

Born 10/07/1935 - Death 08/06/2022 கரம்பொன், Jaffna, Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Lived Place)