எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சீனிவாசகம் நவரத்தினம் Premium Design

திரு. சீனிவாசகம் நவரத்தினம்

Born 10/08/1936 - Death 10/06/2022 யாழ். உரும்பிராய், Sri Lanka (Birth Place) யாழ். உரும்பிராய், Sri Lanka (Lived Place)