எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சுப்பிரமணியம் தங்கவடிவேலு Premium Design

திரு. சுப்பிரமணியம் தங்கவடிவேலு

Born 14/06/1951 - Death 05/06/2022 துன்னாலை தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) துன்னாலை தெற்கு, Sri Lanka (Lived Place)