எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி. சிவயோகபாக்கியம் கார்த்திகேசு Premium Design

திருமதி. சிவயோகபாக்கியம் கார்த்திகேசு

Born 04/12/1939 - Death 02/06/2022 யாழ். துன்மலை இளவாலை, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி, Sri Lanka (Lived Place)