எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தசாமி செல்லையா

திரு கந்தசாமி செல்லையா

Born 05/07/1929 - Death 27/03/2020 யாழ். மல்லாகம் (Birth Place) டென்மார்க், கனடா (Lived Place)