எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கிருஷ்ணபிள்ளை கமலாதேவி Premium Design

திருமதி. கிருஷ்ணபிள்ளை கமலாதேவி

Born 02/09/1938 - Death 08/06/2022 புலோலி தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) புலோலி தெற்கு, Sri Lanka (Lived Place)