எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சிவகுரு தவமலர் Premium Design

திருமதி. சிவகுரு தவமலர்

Born 12/06/1946 - Death 07/06/2022 இணுவில் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) சூரிச், Switzerland (Lived Place)