எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. நறுமலர்த்தேவி பொன்னையா Premium Design

திருமதி. நறுமலர்த்தேவி பொன்னையா

Born 26/10/1938 - Death 01/06/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) பரிஸ், France (Lived Place)