எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. இராயப்பு அன்ரன் அமிர்தன் Premium Design

திரு. இராயப்பு அன்ரன் அமிர்தன்

Born 24/11/1959 - Death 05/06/2022 நாரந்தனை, Sri Lanka (Birth Place) புங்குடுதீவு, Sri Lanka & Schlieren, Switzerland (Lived Place)