எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தர்மபூபதி இராசலிங்கம் Premium Design

திருமதி. தர்மபூபதி இராசலிங்கம்

Born 05/03/1937 - Death 06/06/2022 யாழ். வலி வடக்கு (Birth Place) கொழும்பு வெள்ளவத்தை (Lived Place)