எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்வரட்ணம் திலகவதி Premium Design

திருமதி செல்வரட்ணம் திலகவதி

Born 27/08/1942 - Death 24/05/2022 அனலைதீவு 1ம் வட்டாரம் (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)