எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நாகராசா தனலெட்சுமி Premium Design

திருமதி நாகராசா தனலெட்சுமி

Born 15/06/1932 - Death 20/05/2022 மலேசியா Kuala Lumpur (Birth Place) கனடா Toronto, Brampton (Lived Place)