எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ருக்குமணி வரதராசா Premium Design

திருமதி ருக்குமணி வரதராசா

Born 20/04/1953 - Death 20/05/2022 சுழிபுரம் மேற்கு (Birth Place) பிரித்தானியா,ஐக்கிய அமெரிக்கா (Lived Place)