எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கந்தையா சின்னம்மா

திருமதி கந்தையா சின்னம்மா

Born 06/04/1938 - Death 21/05/2022 சாவகச்சேரி (Birth Place) சாவகச்சேரி (Lived Place)