எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மனுவேற்பிள்ளை சுவாம்பிள்ளை (பொன்னு) Premium Design

திரு மனுவேற்பிள்ளை சுவாம்பிள்ளை (பொன்னு)

Born 01/10/1931 - Death 17/05/2022 இளவாலை (Birth Place) கனடா Mississauga (Lived Place)