எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நவரத்தினம் சரஸ்வதி

திருமதி நவரத்தினம் சரஸ்வதி

Born 03/08/1932 - Death 17/05/2022 மண்கும்பான் (Birth Place) பூநகரி (Lived Place)