எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விசுவலிங்கம் பரிமளம் Premium Design

திருமதி விசுவலிங்கம் பரிமளம்

Born 26/11/1932 - Death 14/05/2022 புங்குடுதீவு 11ம் வட்டாரம் (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)