எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கிருபாகரன் நடராஜா

திரு கிருபாகரன் நடராஜா

Born 03/04/1965 - Death 09/05/2022 கொக்குவில் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)