எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சந்தோஷலெட்சுமி சுந்தரலிங்கம்

திருமதி சந்தோஷலெட்சுமி சுந்தரலிங்கம்

Born 30/11/1938 - Death 09/05/2022 மட்டக்களப்பு (Birth Place) பிரித்தானியா லண்டன் (Lived Place)