எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கணேசராஜா சறோஜினிதேவி Premium Design

திருமதி கணேசராஜா சறோஜினிதேவி

Born 12/09/1948 - Death 12/05/2022 புலோலி தெற்கு (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)