எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னத்தம்பி சின்னையா Premium Design

திரு சின்னத்தம்பி சின்னையா

Born 12/10/1932 - Death 03/05/2022 மட்டுவில் (Birth Place) கனடா Toronto Maple (Lived Place)