எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் அன்ரன் எட்வேட் ராஜினி Premium Design

அமரர் அன்ரன் எட்வேட் ராஜினி

Born 19/04/1977 - Death 20/04/2021 சங்கானை (Birth Place) லண்டன் Gloucester (Lived Place)