எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிற்சபேசக்குருக்கள் இலட்சுமியம்மா Premium Design

திருமதி சிற்சபேசக்குருக்கள் இலட்சுமியம்மா

Born 08/04/1934 - Death 05/05/2022 திருநெல்வேலி (Birth Place) அராலி தெற்கு (Lived Place)