எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

10ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் அன்னம்மா அந்தோனிப்பிள்ளை Premium Design

அமரர் அன்னம்மா அந்தோனிப்பிள்ளை

Born 11/01/1934 - Death 06/05/2012 யாழ் சில்லாலை தெற்கு (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)