எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சண்முகம் நல்லையா Premium Design

அமரர் சண்முகம் நல்லையா

Born 01/04/1944 - Death 04/05/2017 உடுப்பிட்டி (Birth Place) உடுப்பிட்டி (Lived Place)