எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அருளப்பு மலர்மணி

திருமதி அருளப்பு மலர்மணி

Born 08/12/1942 - Death 25/04/2022 கொழும்புத்துறை (Birth Place) கொழும்புத்துறை (Lived Place)