எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இலகுப்பிள்ளை றவுடேந்திரன் Premium Design

திரு இலகுப்பிள்ளை றவுடேந்திரன்

Born 22/11/1933 - Death 26/04/2022 சங்கானை (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா Sydney (Lived Place)