எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பொன்னன் குலசிங்கம்

திரு. பொன்னன் குலசிங்கம்

Born 11/09/1958 - Death 24/03/2020 யாழ். கரணவாய் கிழக்கு (Birth Place) Rubelles - France (Lived Place)