எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணேசராசா சுப்பிரமணியம்

திரு கணேசராசா சுப்பிரமணியம்

Born 06/04/1931 - Death 21/04/2022 மானிப்பாய் (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா Sydney (Lived Place)