எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லையா இராசம்மா

திருமதி செல்லையா இராசம்மா

Born 11/10/1931 - Death 18/04/2022 தெல்லிப்பழை (Birth Place) அளவெட்டி (Lived Place)