எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வேலுப்பிள்ளை சிவசுப்பிரமணியம்

திரு. வேலுப்பிள்ளை சிவசுப்பிரமணியம்

Born 28/09/1960 - Death 23/03/2020 யாழ். விடத்தற்பளை (Birth Place) பரிஸ் - பிரான்ஸ் (Lived Place)