எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புவனேஸ்வரி நாகரத்தினம்

திருமதி புவனேஸ்வரி நாகரத்தினம்

Born 23/05/1939 - Death 19/04/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) சுன்னாகம் (Lived Place)