எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சின்னத்தம்பி சிவகாமி

திருமதி சின்னத்தம்பி சிவகாமி

Born 08/06/1937 - Death 21/04/2022 நீர்வேலி (Birth Place) நீர்வேலி (Lived Place)