எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லம்மா குலராஜசிங்கம்

திருமதி செல்லம்மா குலராஜசிங்கம்

Born 21/04/1936 - Death 16/04/2022 துன்னாலை மத்தி (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)