எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தர்மராஜா பாக்கியநாதன் (தம்பி)

திரு தர்மராஜா பாக்கியநாதன் (தம்பி)

Born 13/04/1972 - Death 04/04/2022 புங்குடுதீவு 2ம் வட்டாரம் (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)