எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கறுப்பையா சிவபாதம்

திரு கறுப்பையா சிவபாதம்

Born 21/06/1951 - Death 04/04/2022 ஆனைக்கோட்டை (Birth Place) பிரான்ஸ் Épinay-sur-Seine (Lived Place)