எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சதாசிவம் சிவகாமிப்பிள்ளை

திருமதி. சதாசிவம் சிவகாமிப்பிள்ளை

Born 13/05/1970 - Death 22/03/2020 புங்குடுதீவு 4ம் வட்டாரம் (Birth Place) பரிஸ் - பிரான்ஸ் (Lived Place)