எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி எட்மன் ஸ்ரெலின் (சிபில்) Premium Design

திருமதி எட்மன் ஸ்ரெலின் (சிபில்)

Born 06/12/1955 - Death 02/04/2022 பாஷையூர் (Birth Place) பிரான்ஸ் Aulnay-sous-Bois (Lived Place)