எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ரதி செல்வராஜா

திருமதி ரதி செல்வராஜா

Born 19/05/1943 - Death 29/03/2022 பெரியகல்லாறு (Birth Place) கல்முனை (Lived Place)