எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு முருகேசு பஞ்சாட்சரம்

திரு முருகேசு பஞ்சாட்சரம்

Born 01/01/1970 - Death 01/01/1970 தும்பளை (Birth Place) கல்கிசை (Lived Place)