எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பையா இராஜதுரை

திரு சுப்பையா இராஜதுரை

Born 27/05/2034 - Death 24/03/2022 வேலணை (Birth Place) கனடா (Lived Place)