எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சொர்ணம் மல்லிகாதேவி Premium Design

திருமதி சொர்ணம் மல்லிகாதேவி

Born 20/07/1951 - Death 21/03/2022 கொடிகாமம் (Birth Place) பிரித்தானியா ilford (Lived Place)