எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் முத்துராஜா ஜெயந்தன் Premium Design

அமரர் முத்துராஜா ஜெயந்தன்

Born 05/06/1971 - Death 23/03/2019 வவுனியா (Birth Place) பிரான்ஸ் Drancy (Lived Place)