எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சரவணபவன் சரஸ்வதி (சரசு) Premium Design

திருமதி சரவணபவன் சரஸ்வதி (சரசு)

Born 28/05/1948 - Death 21/03/2022 யாழ் அளவெட்டி கிழக்கு (Birth Place) யாழ் அளவெட்டி கிழக்கு (Lived Place)