எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வேற்பிள்ளை தவமலர் Premium Design

திருமதி வேற்பிள்ளை தவமலர்

Born 05/02/1947 - Death 21/03/2022 கோண்டாவில் (Birth Place) சுதுமலை (Lived Place)