எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கனகர் பாலசுப்பிரமணியம்

திரு கனகர் பாலசுப்பிரமணியம்

Born 10/08/1940 - Death 09/03/2022 தொல்புரம் (Birth Place) வடலியடைப்பு (Lived Place)