எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சங்கரப்பிள்ளை காமாட்சி Premium Design

திருமதி சங்கரப்பிள்ளை காமாட்சி

Born 20/11/1938 - Death 03/03/2022 நெடுந்தீவு மேற்கு (Birth Place) பாண்டியன்குளம், வவுனியா (Lived Place)